visjon  -  produksjoner  -  tidligere produksjoner  -  kontakt  -  lenker 

 

Bakgrunn

Behovet for å stimulere til produksjon av fri profesjonell scenekunst er stort i vår region. Vi har få frie profesjonelle scenekunstnere og de vi har produserer primært utenfor vår region. Mangel på et samlingpunkt, svake støtteordninger og lite egnede lokaler er trolig noe av grunnen.

Nybrott er et prosjekt som søker å bedre produksjonmulighetene i vår region. Med utgangspunkt i virksomheten på Scenerommet i Vestfossen og Drammens Teater søker vi å styrke regional produksjon. Vi ser at samarbeid og felles ressurser gir oss styrke og troverdighet.

Vi håper denne prosjektbeskrivelsen vil vekke interessen hos Buskerud fylkeskommune og at de ønsker å delta i dette spennende nybrottsarbeidet.

En treårig avtale er signert mellom Drammens Teater og Scenerommet om visning av fire produksjoner årlig under banneret Nybrott. Drammens Teater dekker alle kostnader knyttet til visning og markedsføring. Scenerommet har ansvaret for programering og produksjon.

 

Om Nybrott

Nybrott er et regionalt samarbeid som søker å fremme produksjon av scenekunst i vår region.

Nybrott er en satsing på nyskapende scenekunst. Nybrott skal presentere eksperimentelle og nyskapende forestillinger fra inn og utland.

 

  • Nybrott skal stimulere til produksjon av fri scenekunst i Buskerud.
  • Nybrott skal fokusere på nyskapende produksjoner både når det gjelder innhold og form.
  • Nybrott legge til rette for samarbeid mellom kunstnere i inn og utland.
  • Nybrott skal gi kunstnerne et godt og stimulerende miljø og gode arbeidforhold.

 

I dette samarbeidet ønsker vi å legge produksjon og programering til Scenerommet. Scenerommet kan tilby gode arbeidsforhold for scenekunstnere og har den nødvendige kompetanse for arbeidet. Scenerommet har siden oppstarten i 2005 hatt over 80 gjestende kunstnere og har et stort nettverk som vil være avgjørende for arbeidet. Buskeruds profesjonelle scenekunstgrupper har alle produsert på Scenerommet. Scenerommet er en del av Arena Vestfossen og høster mye på å være en del av et så vitalt og nyskapene miljø.

Drammens Teater skal ha ansvar for visning og markedsføring av Nybrott. Drammens Teater er kjent for de fleste som et unikt teaterhus med fremragende scener og og en meget rutinert stab. Drammens Teater har et velfungerende system for markedføring og visning av forestillinger. Gjennom Nybrott øsker Drammens Teater å bidra til å fremme regional produksjon og visning av ny scenekunst.


Tidligere Produksjoner i Nybrott

I samarbeid med Drammens Teater om prosjektet NYBROTT viste vi våren 2007 to produksjoner på teatret: NON GATA 31. januar og
LEIRE
19. - 21 mars

For mer informasjon ta kontakt:

Jon Mihle
Beversvingen 11
3320 VESTFOSSEN

mob. 924 62 539
e.post jmihle@online.no
_____________________________________________________________________

Vi er medlem av:


_____________________________________________________________________
Scenerommet er støttet av: