visjon  -  produksjoner  -  tidligere produksjoner  -  kontakt  -  lenker

Visjon

Scenerommet skal være ledende innen produksjon og visning av moderne scenekunst i vår region. I vårt arbeid vil vi legge vekt på nyskapning og eksperimentelle utrykk. Vi vil arbeide for at Scenerommet skal være et prosjekt som det skal være morsomt og spennende å være en del av. Vi vil være et sted det skal være positivt å bli assosiert med, et sted man kan være stolt av.

HVA - er Scenerommet?
Scenerommet er et sted for produksjon og visning av moderne scenekunst. Scenerommet fokuserer på profesjonelt samtidsuttrykk i en scenisk form herunder figurteater, teater, dans, performance og andre eksperimentelle uttrykksformer. Det er rom for mange faggrupper på scenerommet. Scenografer, billedkunstnere, musikere, lysdesignere og andre har gode arbeidsforhold. Scenerommet vil arbeide for å etablere et produksjonsmiljø for TV og film.

Scenerommet skal være et sted for prøver, produksjon, workshop's, kurs, utstillinger og festivaler og happenings.

HVEM - skal Scenerommet være for?
Scenerommet er et tilbud til scenekunstnere og produsenter. Scenerommet skal være et sted der de kan komme og arbeide og vise frem sine produksjoner. Scenerommet ønsker å etablere minimum en festival som en årlig begivenhet. Denne festivalen skal holde et høyt kunstnerisk nivå og skal være en begivenhet som legges merke til.


HVORFOR - trenger vi Scenerommet?

Etableringen av Scenerommet vil kunne legge grunnlaget for et vitalt og produktivt scenekunstmiljø i hele regionen. Mangelen på egnede produksjonslokaler for frie scenekunstnere er merkbar og mange kunstnere og produsenter velger derfor å reise til Oslo eller andre steder for å slutte seg til etablerte miljøer. Unge mennesker som ønsker å arbeide med film, TV og scenekunst har i dag få muligheter for å prøve seg. Scenerommet ønsker å gi et tilbud til disse.

Jon Mihle
Beversvingen 11
3320 VESTFOSSEN

mob. 924 62 539
e.post jmihle@online.no