Culture Venture Lab. skal:

- være en tankesmie for kultur og samfunnsutvikling.

- fremme en profesjonell dialog mellom kulturliv, næringsliv og det offentlige.

- skape møteplasser for kultur, næringsliv og off. instanser.

- skal initiere prosjekter innen kultur og samfunnsutvikling.

- tilby konsulettjenester til kultur og samfunnsinnovasjon.

Stadig flere setter spørsmålet kultur som motor i samfunnsutviklingen på dagsorden. Kultur og kreative næringer er i stor vekst det er viktig med en konstruktiv diskusjon om hvordan en kan støtte opp om og utnytte kultur og kreative næringer i samfunnsbyggingen.

Det er økende etterspørsel etter kompetanse om ledelse og kvalitetssikring av kunst- og kulturprosjekter.

Kulturlivet og næringslivet eksisterer i tilgrensende sfærer, tilsynelatende med ulike verdisett og mål. Ved å spille sammen vil kultur og næringsliv kunne skape synergieffekter, kreativitet og kvalitet. Samarbeid mellom kultur og næringsliv er utfordrende. Dialogen er ofte preget av begrepsforvirring og uklare mål - Vestfossen Culture Venture Lab. ønsker å fremme gode samarbeid mellom kunst/kultur, næringliv og det det offentlige.

Se også S C E N E R O M M E T


For mer informasjon ta kontakt med Jon Mihle e.post Jon Mihle

Prosjektbase:

prosjekt 1. VestfossenSeminaret

prosjekt 2. Sofia - Vestfossen