visjon  -  produksjoner  -  tidligere produksjoner  -  kontakt  -  lenker

Hemmelige rom

Er et prosjekt beregnet for de tre øvre skoletrinn av grunnskolen. Prosjektet er beregnet til å strekke seg over en uke med ca. 3 - 6 timer per dag. Det er lagt opp til at prosjektet skal vises frem for publikum. Prosjektet er beregnet for en elevgruppe på  max 30 elever. Det vil være behov for tilgang til sløydrom mye av tiden og vi trenger et eget rom til å montere utstilling. Det må beregnes noe materialkostnader, ca kr. 50.- per elev. Hvis det er ønskelig kan prosjektet tilpasses noe.

Hemmelige rom, hva er det? Det kan være inne i oss... det kan være et bra sted, et sted der vi kan være i fred. Det kan også være et vondt sted, et sted med farlige hemmeligheter, et sted der ingen slipper inn.

Elevene vil selv definere innholdet i de hemmelige rommene. Vi vil dele elevene inn i grupper på 4-5 og sammen skal de bygge et hemmelig rom. Alle de hemmelige rommene skal vises frem i et felles rom og vi vil også forsøke å gi dette rommet "karakter".

Vi skal jobbe med spennende materialer! De hemmelige rommene skal bygges fra grunnen av. Vi skal jobbe med seljekvister, leire, transparent vekstduk, farger med mer... vi vil også bruke lys og mørke for å forsterke utrykket.

Når de hemmelige rommene er konstruert må vi fylle de med noe... hva er det inne i et hemmelig rom?

Her er noen bilder fra Vestfossen U.skole. Alle foto av Rune Guneriussen

For mer informasjon ta kontakt:

Jon Mihle
Beversvingen 11
3320 VESTFOSSEN

mob. 924 62 539
e.post jmihle@online.no
_____________________________________________________________________

Vi er medlem av:


Bli med på Scenerommets stolprosjekt                   Bli med på mailinglisten
_____________________________________________________________________
Scenerommet er støttet av: