tegning Karl Gundersen

Bakgrunn

Slemmestad en et tettsted sterkt preget av nedleggelsen av fabrikken. Den gamle hjørnestensbedriften ligger og roper på nye initiativ. Etter model av lignende satsinger i regionen ønsker Røyken kommune å legge til rette for kulturetableringen i området. Sett i sammenheng med renoveringen av Sekkefabrikken og omfattende planer for sentrumsområdet vil en kulturetablering på fabrikkområdet gi Slemmestad et løft som monner. Etter noen innledende samtaler begynner ideer å ta form:

 

”Prosjektgalleri Slemmestad”
De nedlagte ”slambassengene” representerer en stor mulighet. Arkitektonisk er de unike og spennende. ”Rommet” har en svært spesiell karakter og inviterer til de store ideer. Vi tror at et grundig og profesjonelt arbeid vil kunne bygge opp et prosjektgalleri av internasjonal standard.

Mål

Vi ønsker å etablere et prosjektgalleri i ”Slambasseng 1 ”. Galleriet skal trekke til seg internasjonale størrelser innen billedkunst. Etableringen skal være unik i kraft av sin størrelse og særpregede utforming. Galleriet skal fokusere på stedsspesifikke prosjekter og således representere en nyskapning. Et prosjektgalleri av denne størrelse og utforming vil kunne vekke internasjonal oppmerksomhet.

 

Fremdrift

Fremdriften av prosjektet bør skje i to trinn; 1. trinn Sommerdrift, 2. trinn helårsdrift. Kostnader knyttet til oppvarming og utfordringene med å trekke publikum gjennom hele året vil kreve god økonomi. Grunnlaget for helårsdrift vil kunne legges gjennom god drift i sommersesongen gjennom en etableringsperiode. Arbeidet bør styres ved hjelp av prosjektdirektiver og milpælplaner.

Prosjektet ledes av Jon Mihle og Ronny Bank etter oppdrag fra Røyken kommune.


For mer informasjon ta kontakt:

Jon Mihle
Beversvingen 11
3320 VESTFOSSEN

mob. 924 62 539
e.post jmihle@online.no