visjon  -  produksjoner  -  tidligere produksjoner  -  kontakt  -  lenkerProsjektledelse

WIP skal foregå i regi av Scenerommet på Arena Vestfossen under ledelse av Jon Mihle.

Om WIP

Den frie scenekunsten trenger rom for improvisasjon, prøving, feiling og eksperimentering. Vi har behov for å møte andre innen feltet og sette hverandre i stevne med mål om å bli bedre, lære av hverandre og utvikle oss.

Det er dette som er motivasjonen for WIP (Work In Progress). WIP skal være en serie arbeidsøkter/workshoper med en ukes varighet der scenekunstnere arbeider sammen billedkunstnere, musikere og filmfolk.

Kunstnerne skal bo og arbeide sammen i en uke og det skal være en visning av arbeidet etter endt arbeid. Arbeidet skal dokumenteres godt og vi ønsker at arbeidet skal være et utgangspunkt for videre samarbeid/produksjon.

WIP skal bestå av fem arbeidsøkter på en uke med fem forskjellige team på 3 – 5 kunstnere. Arbeidet skal skje fortløpende og vi vil samle alle deltakerne til felles mønstring og evaluering til slutt.

Arbeidet skal foregå i regi av Scenerommet på Arena Vestfossen under ledelse av Jon Mihle.

Kunstnerne skal bo i kunstnerboliger i tilknyttning til arbeidsstedet.

Målet er å utvide den enkelte deltakers kunstneriske horisont samt skape nye kontakter og nettverk.

Fremdrift

WIP skal foregå i uke 6 til 10 i 2008. Fem grupper skal arbeide i en uke hver med felles mønstring 8- 9. mars 2008.

Deltakere
Deltakerne i WIP skal hentes inn gjennom nettverket til Scenerommet. Vi vil invitere kunstnere fra Sverige, Finland og England samt norske kunstnere. Vi vil hente inn dansere, skuespillere, billedkunstnere, musikere mm. Det de har til felles vil være en profesjonell og spennede produksjon og en vilje til å utvikle seg videre. Kunstnerne hentes inn via invitasjon

Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd

For mer informasjon ta kontakt:

Jon Mihle
Beversvingen 11
3320 VESTFOSSEN

mob. 924 62 539
e.post jmihle@online.no
_____________________________________________________________________

Vi er medlem av:


Bli med på Scenerommets stolprosjekt                   Bli med på mailinglisten
_____________________________________________________________________
Scenerommet er støttet av: